Obrazovni profili - proizvodnja i prerada hrane

PEKAR PO DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA

5

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil PEKAR po dualnom modelu obrazovanja je osposobljavanje učenika za proizvodnju hleba, peciva, kolača i testenina.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanje zapošljivosti, usmerava da učenici budu osposobljavani za:

  • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
  • efikasan rad u timu;
  • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
  • blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
  • prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
  • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
  • primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
  • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Učenici upisani na obrazovni profil Pekar po dualnom modelu obrazovanja praktičnu nastavu realizuju učenjem kroz rad kod sledećih poslodavaca:

  • Privredno društvo za proizvodnju hleba i peciva „DON DON DOO“ Beograd
  • SZR STR „EUROPA“ Fetani Musa preduzetnik Subotica
  • Isen Martinaj preduzetnik, SZTR „PROLEĆE“ Subotica
  • Jožef Farkaš PR pekarska radnja „KOLAČI FARKAŠ“ Subotica
  • Judit Čakanj PR ugostiteljsko trgovinska radnja „BOSS“ Subotica.

Trajanje obrazovanja: tri godine

Moduli sa ishodima znanja/veština

 

PEKAR

5Šta ume pekar?

  • Ume da odabere kvalitetnu sirovinu.
  • Ume da proizvede pšenične, mešane i specijalne vrste hleba.
  • Ume da proizvede peciva od kvasnog, listnatog i vučenog testa.
  • Ume da proizvede kolače i čajna peciva.
  • Ume da proizvede razne vrste testenina.

Šta radi pekar?

Proizvodi razne vrste hleba, peciva, kolača, testenina i planira i organizuje poslove u sopstvenoj pekari.

Gde radi?

U pekarama za proizvodnju hleba i peciva, prodavnicama za prodaju hleba i peciva i u sopstvenoj pekari.

Šta dalje?

Po završetku ovog obrazovnog profila učenik može da se upiše na:
četvri stepen za prehrambenog tehničara i na V stepen (specijalizaciju).

Šta su ishodi učenja?
Ishodi učenja su jasno definisana znanja, veštine i sposobnosti koje podstiču nastavnike i učenike da dele odgovornost za uspeh u učenju, obezbeđujući i jednima i drugima sliku o tome šta mogu da očekuju po završetku školovanja.

Po završetku školovanja učenik je pripremljen za rad, zahvaljujući većem broju časova praktičnog rada kao i časova teorije, koji na prigodan način pojašnjavaju procese rada.

Tokom tri godine izučavaju se sledeći predmeti:

  • Srpski jezik i kniževnost
  • Strani jezik
  • Fizičko vaspitanje
  • Matematika
  • Istorija
  • Računarstvo i informatika
  • Geografija
  • Ekologija i zaštita životne sredine
  • Ustav i prava građana
  • Fizika
  • Hemija
  • Ishrana ljudi
  • Operacije i merenja u pekarstvu
  • Sirovine u pekarstvu
  • Proizvodnja hleba
  • Zdravstvena bezbednost hrane
  • Objekti i oprema u pekarstvu
  • Proizvodnja peciva, kolača i testenina
  • Tržište i promet pekarskih proizvoda
  • Preduzetništvo
  • Građansko vaspitanje
  • Verska nastava
  • Izborni predmet

 

MESAR

4

Šta ume mesar?
Tokom školovanja stiče znanja o obradi mesa, proizvodnji suhomesnatih prerađevina, pripremi i obradi roštiljskog mesa, prodaji mesa i mesnih prerađevina. Ume da razlikuje zdrave i bolesne životinje, obavlja sve operacije na liniji klanja. Poznaje različite načine konzervisanja hrane, korišćenje odgovarajuće ambalaže. Prilagođava ponašanje različitim vrstama potrošača, u skladu sa kodeksom ponašanja.
Priprema sveže meso za prodaju, reže ga, odmerava težinu.

Zanimanje mesar je perspektivno trogodišnje zanimanje. Pruža mogućnost sopstvenog biznisa i brzog zaposlenja.

Učenik poseduje znanja i veštine:

  • prerade mesa i proizvodnje mesnih prerađevina,
  • koristi mašine i uređaje u mesnoj industriji,
  • primenjuje znanja iz oblasti higijene i kvaliteta mesa i
  • poseduje veštine pakovanja, čuvanja i prodaje mesa.

Gde radi?

Mesari se zapošljavaju u klanicama, u industriji za preradu mesa, u zanatskim radnjama te u prodavaonicama mesa i mesnih prerađevina.

Šta dalje?

Po završetku ovog obrazovnog profila učenik može da se upiše na:četvrti stepen za prehrambenog tehničara i na V stepen (specijalizaciju).

Tokom tri godine izučavaju se sledeći predmeti:

  • Srpski jezik i kniževnost
  • Strani jezik
  • Fizičko vaspitanje
  • Matematika
  • Istorija
  • Računarstvo i informatika
  • Geografija
  • Ekologija i zaštita životne sredine
  • Sociologija sa pravima građana
  • Fizika
  • Hemija
  • Ishrana ljudi
  • Operacije i merenja u mesarstvu
  • Sirovine u mesarstvu
  • Obrada mesa
  • Zdravstvena bezbednost hrane
  • Objekti i oprema u mesarstvu
  • Prerada mesa
  • Tržište i promet mesa
  • Preduzetništvo
  • Građansko vaspitanje
  • Verska nastava
  • Izborni predmeti

 

Prehrambeni tehničar

3Šta ume prehrambeni tehničar?

  • Ume da odabere kvalitetnu sirovinu.
  • Ume da je preradi, tj. konzerviše.
  • Ume da proizvede kompot,
  • čokoladu, voćnoi sok, šećer, vino, sladoled, hleb,marmeladu, pršutu, kobasicu, ......
  • Ume da upakuje proizvode u atratktivnu ambalažu i da ih sačuva od kvarenja!

Šta radi prehrambeni tehničar?

  • Proizvodi prehrambene
  • proizvode, prati proces
  • proizvodnje, pakuje i skladišti prehrambene proizvode,vrši kontrolu gotovih proizvoda.

Gde radi?

U industriji mleka, mesa, konditorskih proizvoda, šećera, ulja, prodavnicama prehrambenih proizvoda, pogonskim i hemijskim laboratorijama.

Šta dalje?

Po završetku ovog obrazovnog profila stiče se odlična osnova za upis na:
tehnološki fakultet, fakultet prirodnih nauka (biologija, hemija, ekologija) ....

Šta su ishodi učenja?
Ishodi učenja su jasno definisana znanja, veštine i sposobnosti koje podstiču nastavnike i učenike da dele odgovornost za uspeh u učenju, obezbeđujući i jednima i drugima sliku o tome šta mogu da očekuju po završetku školovanja.

Po završetku školovanja učenik je pripremljen za rad, zahvaljujući većem broju časova praktičnog rada kao i časova teorije, koji na prigodan način pojašnjavaju procese rada.

Tokom četiri godine izučavaju se sledeći predmeti:

  • Srpski jezik i kniževnost
  • Strani jezik
  • Fizičko vaspitanje
  • Matematika
  • Računarstvo i informatika
  • Istorija
  • Ekologija i zaštita životne sredine
  • Geografija
  • Društveno uređenje
  • Ishrana ljudi
  • Tehnike rada u laboratoriji
  • Fizika
  • Hemija
  • Analitička hemija
  • Osnovi prehrambene tehnologije
  • Tehnologija vode
  • Tehnološke operacije
  • Enzimologija
  • Fizička hemija
  • Mikrobiologija
  • Izborne tehnologije
  • Kontrola kvaliteta
  • Preduzetništvo
  • Građansko vaspitanje
  • Verska nastava
  • Izborni predmet

 

Vinogradar - vinar

2Šta ume vinogradar - vinar?

  • Ume da proizvede sadni materijal vinove loze.
  • Ume da proizvede grožđe.
  • Ume da prerradi grožđe u vino i druge proizvode od grožđa (suvo grožđe, sok, konzervisanu širu, vinjak, rakije, vinsko sirće).
  • Ume da kontroliše kvalitet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa.

Šta radi vinogradar - vinar?

Proizvodi sadni materijal vinove loze, priprema zemljište za sađenje vinograda, sadi, neguje i štiti vinograd, pravilno i u pravo vreme bere grožđe, proizvodi vino i druge proizvode od grožđa i kontroliše grožđe, vino i ostale proizvode od grožđa..

Gde radi?

U vinarijama i vinskim podrumima, rasadnicima vinove loze i vinogradima, prodavnicama loznog materijala i u sopstvenim vinogradima, vinskim podrumima i vinarijama.

Šta dalje?
Po završetku ovog obrazovnog profila stiče se odlična osnova za upis na:
poljoprivredni fakultet, tehnološki fakultet, fakultet prirodnih nauka (biologija, hemija, ekologija) ....

Šta su ishodi učenja?
Ishodi učenja su jasno definisana znanja, veštine i sposobnosti koje podstiču nastavnike i učenike da dele odgovornost za uspeh u učenju, obezbeđujući i jednima i drugima sliku o tome šta mogu da očekuju po završetku školovanja.

Po završetku školovanja učenik je pripremljen za rad, zahvaljujući većem broju časova praktičnog rada kao i časova teorije, koji na prigodan način pojašnjavaju procese rada.

Tokom četiri godine izučavaju se sledeći predmeti:

  • Srpski jezik i kniževnost
  • Strani jezik
  • Fizičko vaspitanje
  • Matematika
  • Računarstvo i informatika
  • Biologija
  • Fizika
  • Hemija
  • Agrohemija i pedologija
  • Ustav i prava građana
  • Preduzetništvo
  • Tehnike rada u laboratoriji
  • Zaštita bilja
  • Poljoprivredna tehnika
  • Analitička hemija
  • Tehnološke operacije
  • Vinogradarstvo
  • Mikrobiologija sa enzimologijom
  • Osnovi prehrambene tehnologije
  • Vinarstvo
  • Proizvodnja grožđa
  • Građansko vaspitanje
  • Verska nastava