Hemijsko-tehnološka škola Subotica
Drugo polugodište
Školska godina: 2017/18.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 9.marta 2018.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
1234567123456712345671234567123456712345671234567123456712345671234567
1.Jurić Veselinović Gordana
I-2
I-2
III-2
IV-11
IV-11
Sprat
I-13
I-11
I-11
I-13
III-13
II-13
Sprat
III-13
III-13
III-2
I-11
I-13
IV-11
II-13
II-13
2.Mandić Takač Tatjana
III-9
III-9
II-8
Biblioteka
II-5p
II-5m
II-5p
II-5m
IV-1
IV-1
III-1
Prizemlje
II-9
II-9
Biblioteka
II-11
III-9
III-1
IV-1
II-8
III-1
II-9
II-11
II-11
III-9
Prizemlje
3.Medan Aleksandra
Sprat
IV-2
II-1
I-5p
I-5m
I-5p
I-5m
I-5p
I-5m
IV-2
IV-15
IV-15
II-15
Prizemlje
IV-9
IV-9
IV-15
II-15
Biblioteka
IV-9
II-15
II-1
II-1
Biblioteka
II-2
II-2
4.Stanojević Ljubica
Sprat
Sprat
Biblioteka
Biblioteka
III-15
III-15
III-15
I-15
I-15
Biblioteka
I-10
Biblioteka
I-15
I-1
III-5p
III-5m
I-1
I-1
I-8
I-8
I-10
Biblioteka
Biblioteka
III-5p
III-5m
III-5p
III-5m
5.Poljvaš Monika
I-9
IV-8
III-8
IV-6
III-6
II-10
IV-6
II-10
III-6
III-11
IV-13
Prizemlje
IV-13
Biblioteka
Biblioteka
III-11
I-9
III-11
III-8
IV-8
Sprat
I-9
IV-13
IV-13
6.Mulic Marta
II-2
IV-2
II-8
I-8
I-8
II-8
IV-2
II-8
II-8
IV-2
I-8
II-2
Sprat
II-2
7.Berenji Zita
IV-6
IV-6
IV-6
III-6
III-6
III-6
Sprat
III-6
8.Čavić Otilija
II-10
I-10
III-2
I-2
Sprat
II-10
III-2
IV-8
III-8
III-8
I-2
I-2
Biblioteka
Sprat
IV-8
IV-8
IV-8
III-8
Biblioteka
I-10
I-10
II-10
III-2
9.Danielfi Ildiko
I-2
I-10
III-2
III-8
II-2
II-8
II-10
III-6
I-8
IV-15
IV-6
IV-8
I-10
IV-13
Sprat
IV-2
Prizemlje
III-11
10.Tumbas Vesna
III-13
I-13
I-13
II-5p
II-5m
II-13
I-1
III-9
III-9
IV-9
Prizemlje
III-15
IV-11
III-13
III-13
Prizemlje
IV-1
11.Dželebdžić Tamara
I-11
I-11
III-1
Sprat
Prizemlje
I-15
II-11
I-5p
I-5m
II-15
II-9
II-15
III-5p
III-5m
III-1
I-9
II-1
12.Kurtuma Nataša
I-1
I-9
I-11
I-13
I-15
I-1
I-9
I-11
I-13
I-15
III-2
III-6
III-8
II-2
II-8
II-10
Biblioteka
Biblioteka
II-1
II-9
II-11
II-13
I-2
I-8
I-10
Biblioteka
Biblioteka
I-13
Sprat
Sprat
IV-1
IV-9
IV-11
IV-13
IV-15
IV-2
IV-6
IV-8
III-1
III-5p
III-15
III-11
III-13
III-5m
III-1
III-15
III-11
III-13
13.Deman Dominik
III-11
II-13
III-9
II-13
III-11
II-9
II-9
II-15
I-11
I-9
IV-9
I-9
I-5p
I-5m
I-1
I-1
II-11
II-11
I-11
I-5p
I-5m
Sprat
Sprat
I-13
II-15
III-13
III-13
I-13
III-9
14.Sabo Hunor
Prizemlje
IV-8
I-8
I-8
II-8
I-2
II-2
I-2
II-2
II-10
II-10
II-8
15.Marković Zoran
II-13
II-15
IV-11
IV-13
I-13
III-15
IV-1
IV-9
IV-15
Sprat
II-1
III-13
16.Štraka Andrea
I-8
I-8
Sprat
I-10
I-2
I-2
I-10
17.Vojnić Purčar Jadranka
II-11
II-9
IV-13
II-9
IV-13
II-11
III-5m
IV-1
IV-1
III-5p
18.Kelemen Cvitko Ibolja
Prizemlje
III-8
III-8
IV-8
IV-8
IV-2
IV-6
IV-2
IV-6
IV-8
IV-2
Sprat
II-8
II-8
IV-2
19.Čegar Boris
IV-13
IV-13
IV-11
III-15
IV-9
IV-9
III-15
IV-9
IV-11
IV-11
IV-13
IV-15
Prizemlje
IV-1
IV-1
III-5p
III-5m
20.Murenji Maćaš
III-2
III-2
I-9
I-13
I-11
I-8
Prizemlje
II-5p
II-5m
21.Marković Milan
Sprat
II-9
II-13
II-15
II-11
II-1
II-1
22.Barašić Huba Aleksandar
I-1
Prizemlje
I-8
IV-2
II-5p
II-5m
II-5p
II-5m
II-10
II-10
III-2
I-8
III-2
I-1
IV-2
I-1
23.Kovačević Slobodan
I-5p
I-5m
24.Galić Siniša
IV-11
Sprat
I-13
II-9
IV-13
II-11
II-9
III-11
IV-11
III-13
II-13
I-13
III-11
II-11
IV-11
I-11
III-5p
III-5m
Sprat
III-13
I-11
IV-13
II-13
III-5p
III-5m
III-5p
III-5m
25.Momčilović Radojčin Bilja
II-15
II-15
III-15
Prizemlje
Prizemlje
II-1
II-1
I-9
I-9
IV-9
I-9
III-9
IV-1
I-15
I-15
III-9
IV-9
IV-15
IV-15
III-15
IV-1
IV-1
IV-1
III-1
III-1
26.Nađ Varjaš Arpad
II-2
I-10
III-6
IV-8
IV-2
III-6
I-10
IV-6
IV-2
IV-6
Prizemlje
II-8
II-8
I-2
Prizemlje
III-8
III-8
III-8
IV-8
I-2
II-2
27.Matović Marijana
II-2
III-1
II-1
III-2
Sprat
II-9
II-9
III-15
IV-8
II-1
Prizemlje
III-1
III-2
II-2
IV-8
II-9
IV-8
III-15
28.Bereš Zoltan
IV-2
I-10
I-2
Prizemlje
IV-2
I-2
I-10
29.Fradl Vera
Sprat
I-1
Prizemlje
III-11
III-13
III-9
III-13
III-11
II-13
IV-1
III-9
II-13
II-15
II-15
III-9
I-1
IV-1
30.Tahiri Mensur
I-9
IV-11
I-11
I-11
IV-9
I-9
I-15
I-15
II-11
I-9
IV-11
IV-11
II-11
IV-15
IV-15
IV-9
IV-9
31.Kiš Aniko
II-2
I-5p
I-5m
I-5p
I-5m
I-8
Prizemlje
I-15
II-10
I-5p
I-5m
I-5p
I-5m
I-15
I-8
I-8
I-8
I-8
II-10
II-2
III-5p
III-5m
II-5p
II-5m
Sprat
II-5p
II-5m
32.Varkulja Laslo
IV-13
III-8
II-8
II-8
III-6
IV-13
I-13
I-13
III-8
IV-6
I-13
IV-6
IV-6
III-6
Prizemlje
II-8
Prizemlje
33.Bašić Palković Klaudija
I-11
I-11
II-11
II-13
Prizemlje
I-10
I-2
I-2
I-13
II-13
II-11
I-13
II-8
II-8
I-10
34.Pap Zoltan
I-1
I-5p
I-11
I-11
I-8
I-5m
I-13
I-9
Sprat
I-10
Prizemlje
I-2
35.Petrović Dragan
I-1
I-15
I-1
Sprat
I-15
36.Horak Silvija
III-8
I-11
Sprat
IV-2
IV-8
IV-6
I-2
I-10
I-8
I-15
III-8
Prizemlje
III-2
III-6
III-8
II-2
II-8
II-10
III-2
I-15
II-5p
II-5p
II-5p
37.Toljagić Jelena
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
II-5m
II-5m
II-5m
II-13
Biblioteka
Biblioteka
Prizemlje
Biblioteka
Prizemlje
III-11
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
III-1
III-1
III-11
III-11
Biblioteka
Biblioteka
38.Sukola Geza
I-10
III-2
III-2
III-2
I-1
I-10
Sprat
III-1
III-1
I-2
III-2
III-6
III-6
Sprat
I-8
I-8
39.Zagorac Snežana
I-13
I-13
III-5p
III-5m
I-11
I-11
III-11
Prizemlje
I-9
I-9
40.Bašić Palković Tinde
IV-9
II-9
Prizemlje
II-8
II-2
II-8
II-8
II-2
II-9
II-9
Sprat
II-9
II-9
II-9
II-9
II-8
41.Bućan Stanković Marina
III-1
I-1
III-1
Sprat
I-9
I-9
I-1
I-9
I-9
Prizemlje
I-1
I-1
III-1
42.Varga Gabrijela
I-8
I-8
I-8
I-8
I-8
IV-8
III-2
IV-8
Prizemlje
III-8
III-2
Sprat
IV-8
III-8
I-8
III-8
III-8
43.Čavić Diana
III-2
44.Dulić Jelena
IV-9
III-9
Prizemlje
I-1
IV-9
III-9
I-1
Prizemlje
III-9
III-9
45.Fenjveši Ibolja
Prizemlje
II-8
III-8
III-13
III-11
III-11
III-13
IV-8
IV-8
III-8
III-13
Sprat
II-8
III-8
III-13
III-8
III-8
II-8
II-8
46.Galić Branislava
I-1
II-1
II-1
II-1
Sprat
II-1
II-1
Sprat
II-1
I-1
II-1
47.Kiš Otilija
IV-9
IV-11
IV-13
Sprat
III-13
III-13
III-13
Sprat
IV-13
IV-13
III-13
IV-9
IV-9
IV-13
IV-11
IV-11
48.Kopunović Damir
II-1
II-1
III-9
III-9
III-9
III-9
49.Miljković Vladimir
II-9
III-11
III-13
Sprat
III-9
Sprat
III-11
IV-9
III-9
III-13
III-9
II-9
II-9
IV-9
IV-9
I-9
I-9
III-11
III-9
III-13
III-13
50.Mihalek Marija
IV-9
II-13
II-13
II-13
III-11
I-9
III-11
I-9
IV-9
III-11
III-13
III-13
III-13
III-13
Sprat
Prizemlje
51.Mokan Vesna
IV-11
IV-11
IV-11
IV-11
IV-13
I-5p
I-5m
I-15
Prizemlje
I-5p
I-5m
IV-11
IV-11
Sprat
I-15
II-5p
II-5m
52.Nikoloski Nataša
III-13
Prizemlje
III-13
II-11
II-11
I-11
I-11
I-11
Prizemlje
II-11
I-11
I-11
I-11
I-11
II-11
I-11
I-11
II-11
II-11
53.Peić Tukuljac Marija
Prizemlje
II-11
III-11
III-11
II-11
IV-9
II-11
IV-11
Sprat
II-11
III-11
II-11
III-11
IV-11
III-11
III-11
IV-9
IV-11
54.Perna Atila
III-8
IV-8
IV-8
II-2
Sprat
I-8
II-2
II-2
IV-13
I-8
III-8
III-8
IV-13
IV-13
Prizemlje
IV-8
IV-13
IV-13
IV-8
55.Petrović Nataša
I-13
I-13
I-13
II-13
III-11
II-13
II-13
Sprat
II-11
II-13
II-13
II-11
Sprat
56.Rajović Stevan
II-13
Prizemlje
II-11
II-11
II-9
II-13
II-13
II-9
Prizemlje
II-9
II-9
II-13
II-9
57.Toković Svetozar
III-9
IV-11
I-13
IV-9
I-11
Prizemlje
IV-13
IV-9
I-9
III-9
Sprat
IV-11
IV-11
I-11
IV-11
I-13
IV-9
58.Muhi Aniko
III-8
III-8
I-10
Prizemlje
II-2
III-8
I-10
I-2
59.Bajagić Brankica
II-5p
II-5p
III-1
I-5p
III-1
III-1
Sprat
III-5p
III-1
Sprat
I-5p
III-5p
I-5p
I-5p
I-5p
60.Bašić Palković Ivanka
IV-1
IV-1
IV-1
IV-1
II-1
IV-1
Prizemlje
II-1
IV-1
IV-1
Sprat
IV-1
IV-1
IV-1
IV-1
II-1
II-1
III-1
61.Bunford Zita
II-5p
Prizemlje
II-2
II-2
III-1
III-1
II-2
II-5p
II-5p
II-2
II-5p
Sprat
II-5p
62.Rančić Ivan
I-9
I-9
I-13
I-9
I-13
I-13
I-13
I-9
63.Kemenci Đerđ
I-5m
I-5m
Prizemlje
I-5m
II-5m
II-5m
II-5m
I-2
III-5m
III-5m
III-5m
Prizemlje
I-5m
III-5m
I-5m
I-5m
I-2
II-5m
III-5m
II-5m
64.Korom Gabrijela
IV-2
III-1
III-1
IV-2
I-1
IV-2
IV-2
III-6
I-1
Sprat
III-6
Prizemlje
IV-2
II-1
65.Mešter Imre
IV-2
IV-8
IV-6
I-2
I-10
I-8
II-10
Sprat
IV-2
IV-2
III-2
III-6
III-8
IV-2
Sprat
IV-2
I-2
IV-2
IV-2
IV-2
I-2
IV-2
IV-2
IV-2
66.Mutabdžija Danijela
III-5p
III-5p
Sprat
I-1
III-5p
III-5p
III-5p
II-1
Prizemlje
II-1
II-1
I-5p
I-5m
II-1
II-1
67.Ševenj Nada
III-5m
III-5m
I-5p
I-5p
I-5p
Prizemlje
Prizemlje
I-5m
68.B. Varga Teodora
IV-6
III-2
Prizemlje
III-2
Sprat
II-2
II-2
IV-6
IV-6
III-6
III-6
II-2
I-2
II-2
III-2
I-2
III-2
III-2
I-2
69.Štetić Snežana
IV-1
III-1
IV-1
IV-1
I-1
Sprat
III-1
III-1
IV-1
Prizemlje
I-1
I-1
I-1
III-1
III-1
70.Terežak Anita
I-2
I-2
I-2
III-2
Prizemlje
II-5m
II-5m
III-2
III-2
III-2
III-2
Sprat
71.Marcikić Igor
IV-6
IV-6
IV-6
III-6
III-6
IV-6
III-6
Prizemlje
III-6
IV-6
IV-6
Sprat
IV-6
72.Muminović Milunović J.
II-15
Sprat
IV-15
III-15
III-15
I-15
Prizemlje
IV-15
73.Suknović Kata
IV-15
IV-15
III-15
Sprat
I-15
III-15
III-15
III-15
Sprat
I-15
I-15
I-15
I-15
74.Pećerić Sabina
II-10
I-10
II-10
I-10
II-10
II-10
I-10
II-8
III-15
I-10
II-10
Prizemlje
Sprat
II-10
II-10
II-10
I-10
75.Stefanović Dušan
I-15
I-15
II-15
II-15
II-15
IV-15
II-15
IV-15
I-15
I-15
Prizemlje
Sprat
I-15
IV-15
II-15
II-15
III-15
III-15
76.Žigmanov Vuković Ana
III-15
IV-15
Sprat
III-15
II-15
Prizemlje
I-15
IV-15
III-15
II-15
77.Šljapić Lidija
I-10
I-10
II-10
II-10
II-10
I-10
78.Glogovac Katarina
Prizemlje
II-15
II-15
II-15
I-10
I-15
I-15
Prizemlje
II-10
79.Kareri Andreja
III-15
Sprat
II-15
IV-15
III-15
Sprat
I-15
I-15
II-15
I-15
80.Zvekić Ognjen
II-9
II-11
II-13
II-15
IV-11
IV-13
I-9
I-11
I-13
III-9
III-11
III-13
III-15
IV-1
IV-9
IV-15
Prizemlje
II-1
II-5p
II-5m
I-1
I-5p
I-5m
I-15
III-1
III-5p
III-5m
81.Šarčević Vjekoslav
II-9
II-11
II-13
II-15
IV-11
IV-13
I-9
I-11
I-13
III-9
III-11
III-13
III-15
IV-1
IV-9
IV-15
Prizemlje
II-1
II-5p
II-5m
I-1
I-5p
I-5m
I-15
III-1
III-5p
III-5m
82.Ilić Uroš
II-9
II-11
I-9
I-9
III-11
Prizemlje
I-1
II-5p
II-5m
I-5p
I-5m
I-1
I-15
I-15
I-15
I-5p
I-5m
III-5p
III-5m
I-13
I-1
Prizemlje
I-9
I-13
I-11
I-11
III-1
III-9
III-5p
III-5m

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net