С О САжурирање податакаПодаци о наставницимаПодаци о ученицимаПодела