Program Hemijsko-tehnološke škole za karijerno vođenje i savetovanje

Na osnovu Zakona o srednjoj školi („Sl. glasnik RS", br. 55/2013, član 15.), škola je izradila Program karijernog vođenja i savetovanja.
Program karijernog vođenja i savetovanja se realizuje kroz nastavne i vannastavne aktivnosti, putem predavanja, savetovanja i razgovora sa učenicima. Škola pruža pomoć u vidu predavanja na temu profesionalne orijentacije za područja rada za koja se obrazuju učenici.
Cilj rada karijernog vođenja i savetovanja u srednjoj školi je podsticanje profesionalnog razvoja učenika i pružanje pomoći pojedincu da formira realnu sliku o svojim sposobnostima, osobinama ličnosti, interesovanjima i da u odnosu na sadržaj, uslove i zahteve pojedinih obrazovnih profila i zanimanja što uspešnije planira svoj razvoj.

s4

Cilj karijernog vođenja i savetovanja jeste da se učenik osposobi da sam planira, upravlja i vodi svoju karijeru. Proces vođenja karijere može da se podeli u četiri faze, a model kojim se opisuju te faze se zove OMOT model. Od četiri faze, prve dve se realizuju u školi, a druge dve samostalno ili sa roditeljima.

s5

Prva faza (O = osoba) podrazumeva da učenik upoznaje sebe, procenjuje svoje lične sposobnosti, interesovanja, potrebe i vrednosti putem popunjavanja i analize raznih onlajn i papir-olovka testova i radionica.

s6

U drugoj fazi (M = mogućnost) učenici sakupljaju korisne informacije i upoznaju se sa mogućnostima zapošljavanja i obrazovanja. U okviru informisanja o karijeri predmetni nastavnici uz redovan program iz svojih stručnih oblasti pružaju obaveštenja o karakteristikama pojedinih zanimanja. Takođe ova faza obuhvata i prezentaciju viših škola i fakulteta iz Republike.

s7

Treća faza (O = odlučivanje) se odnosi na donošenje odluka vezanih za karijeru, koju učenici samostalno donose uz pomoć roditelja.

s8

U četvrtoj fazi (T = tranzicija) učenik realizuje svoju odluku, odnosno nastavlja školovanje ili se zapošljava.

 s9