KVIZ ZNANJA – NA ENGLESKOM

Učenici Hemijsko-tehnološke škole učestvovali su u kvizu znanja na engleskom jeziku, održanom u Gimnaziji „Svetozar Marković“, a na inicijativu profesorke Ljiljane Banjanin Ostrogonac. Iako nisu zauzeli jedno od prva tri mesta, naši učenici, po rečima profesorke Vesne Tumbas, uložili su veliki trud i pokazali da i u stručnim školama ima đaka koji mogu da se nadmeću sa gimnazijalcima.

- Želja nam je da motivišemo učenike i upravo zbog toga kviz nije namenjen samo onima koji dobru znaju engleski. Zato su u ekipama i učenici dobrog opšteg znanja koji mogu da pomognu u odgovorima – objašnjava profesorka Banjanin.

Naši partneri