POSETA ELEKTRANI

Učenici odeljenja I-9, II-11, III-11 I IV-11, predvođeni profesorkama Natašom Petrović i Marijom Peić Tukuljac, u okviru blok-nastave, u utorak, 15. oktobra, posetili su elektranu na biogas - Gakovac, Stara Moravica.

- U Staroj Moravici poljoprivredni kombinat ima farmu goveda i njhov otpad koristi za proizvodnju bio-gasa, kao i silažu kukuruza i otpada iz silosa. Poseta je obuhvatala i odlazak u termalnu banju Pačir, jedinstvenu na širem području po slanoj vodi i visokom sadržaju minerala – objašnjava profesorka Peić.