DRUGA NEDELJA NADOKNADE OD 10. DO 13. MARTA

Od 10. do 13. marta (utorak-petak) planiramo drugu nedelju nadoknade i to na sledeći način:

broj časa

početak

kraj

odmor

napomena

1

7:30

8:00

5

 

2

8:05

8:35

10

 

3

8:45

9:15

5

 

4

9:20

10:20

10

2 časax30min

5

10:30

11:30

5

2 časax30min

6

11:35

12:35

5

2 časax30min

7

12:40

13:40

5

2 časax30min

1

13:45

14:15

5

 

2

14:20

14:50

10

 

3

15:00

15:30

5

 

4

15:35

16:05

10

 

5

16:15

17:15

5

2 časax30min

6

17:20

18:20

5

2 časax30min

7

18:25

19:25

-

2 časax30min