PROVETRAVAJTE UČIONICE, PERITE RUKE!

IMG 0bf3cf293c41584c44914c2265c71f1d VU dopisu Ministarstva prosvete, prosleđenom svim obrazovnim ustanovama u Srbiji, napominje se da je potrebno redovno održavanje školskog prostora, provetravanje učionica, čišćenje dvorišta i učionica i redovno pražnjenje korpi za otpatke, uz korišćenje rukavica. Takođe, neophodno je pranje i dezinfikovanje podova, zidova, vrata i površina klupa, redovno snabdevanje tečnim sapunom toaleta, učionica i trpezarija.

Učenike treba podsticati na pranje ruku, preporučiti im da ne dodiruju oči, usta i nos neopranim rukama. Savetuje se da se ne razmenjuje hrana i ne koriste iste flašice za vodu, a da se upotrebljene papirne maramice i ubrusi redovno odlažu u korpe za otpatke.

Časovi odeljenskog starešine u svim razredima treba da budu posvećeni održavanju lične higijene i neposrednog okruženja.

Takođe, Ministarstvo preporučuje roditeljima i učenicima da se odlože proslave i druženja.

Aktivnosti učeničkog parlamenta treba da podstiču učenike na redovno održavanje lične higijene i održavanje školskog prostora.

U okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti, u skladu sa predmetnom oblašću, treba planirati vaspitno-zdravstvene teme, odnosno, upoznavanje sa putevima virusnih infekcija i informisanje o toj temi.