Stručni saradnici

Kormanjoš Novak Monika – psiholog
Mihajlović Vanja – pedagog
Marina Katona – pedagog