Stručni saradnici

Kormanjoš Novak Monika – psiholog
Lekić Ladocki Janka – psiholog
Mihajlović Vanja – pedagog