Stručni saradnici

Kormanjoš Novak Monika – psiholog
Mihajlović Vanja – pedagog
Tasić Ksenija - pedagog