UGLEDNA RADIONICA UČENIČKOG PARLAMENTA

naslovna rad

Ugledna radionica, realizovana 11. oktobra, okupila je učenike prvog razreda - predstavnike Učeničkog parlamenta. U okviru radionice, učenici su upoznati sa sledećim temama: „Poslovnik, kodeks ponašanja, zadaci, ciljevi Učeničkog parlamenta", „Komunikacija", „Organizacija rada", „Kako napraviti plakat, pano, flajer" i „Kako voditi zapisnik".

Opširnije...