TIM ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE

s1

TIM ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE
Aktivnosti vezane za karijerno vođenje i savetovanje obuhvataju karijerno informisanje, karijerno savetovanje, povezivanje sa poslovnom zajednicom, obrazovanje o karijeri, profesionalno vaspitanje i praćenje razvoja učenika koje će organizovati Tim za karijerno vođenje i savetovanje u čijem sastavu su stručni saradnici i nastavnici:

STRUČNO VEĆE HEMIJE I NEMETALA
1 Nikoloski Nataša
2 Galić Branislava
STRUČNO VEĆE PROIZVODNJE I PRERADE HRANE
3 Marcikić Igor
4 Bajagić Brankica
STRUČNO VEĆE TEKSTILSTVA I KOŽARSTVA
5 Suknović Kata
6 Žigmanov Vuković Ana
STRUČNO VEĆE JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
7 Tumbas Vesna
8 Mandić Takač Tatjana
STRUČNO VEĆE MATEMATIKE, FIZIKE I INFORMATIKE
9 Pap Zoltan
10 Bašić P. Klaudia
STRUČNO VEĆE DRUŠTVENIH NAUKA
11 Kelemen C. Ibolja
12 Ilić Uroš
KOORDINATOR UČENIČKOG PARLAMENTA
13 Gabrić Jelena
PREDSTAVNIK RODITELJA
14 Mehinagić Snežana
STRUČNI SARADNICI
15 Novak Kormanjoš Monika – psiholog
16 Mihajlović Vanja - pedagog
KOORDINATOR UČENIKOG TIMA ZA KViS
17 Radić Ana odeljenje 4-9/ Čanak Sara odeljenje 3-13
KOORDINATOR PRAKTIČNE NASTAVE
18 Šmid Ildiko
KOORDINATOR TIMA ZA KViS
19 Vojnić P. Jadranka

UČENIČKI TIM ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE
2-1 Mačković Vedran
2-2 Njari Viktor
2-5 Šuster Lorena
2-8 Tamaš Batki
2-9 Babijanović Milica
2-10 Vaga Judit
2-11 Skenderović Mihajlo
2-13 Zarić Tatjana
2-15 Milijašević Miljana
3-1 Horak Irena
3-2 Kovač Kornelija
3-5 Marković Denijel
3-6 Juhas Andrea
3-8 Bičkei Mirabela
3-9 Marinković Ana
3-11 Ostrogonac Marjan
3-13 Čanak Sara
3-15 Vrgov Kristina
4-1 Bonća Marcela Habiba
4-2 Serezla Edina
4-6 Morak Aron
4-8 Erdeg Enike
4-9 Radić Ana
4-11 Dekan Adriana
4-13 Cvijanović Teodora
4-15 Hajduković Helena