Projekat „Ozbiljne igre za društvene kompetencije i kreativnost"

Hemijsko-tehnološka škola će u narednom polugodištu učestvovati kao pilot škola u projektu „Ozbiljne igre za društvene kompetencije i kreativnost". Nosilac projekta je Univerzitet u Plovdivu „Pajsije Hilandarski" iz Bugarske , a partnerska organizacija u Srbiji je Beogradska otvorena škola. Projekat je na međunarodnom nivou podržan od strane Evropske komisije za doživotno učenje.

Cilj ovog projekta je konceptualizacija i razvoj društvenih kompetencija prilikom osposobljavanja u svrhu obrazovanja odraslih, profesionalnog razvoja i izrade školskih kurikuluma, kroz kreiranje specijalnih kompjuterskih igara i vežbi. Kroz upotrebu kompjuterske i mobilne tehnologije biće kreirane ozbiljne igre i materijal za trening. Korisnici će biti upoznati sa kontekstualizovanim, nestruktuiranim problemima i imaće zadatak da istraže kako društvene kompetencije mogu pomoći pri dostizanju smislenih rešenja. Zatim će ih direktno primeniti u igri. U igrama se koristi savremeno 3D gejming okruženje, nastanjeno likovima kojima upravljaju korisnici, ali i drugim likovima, kako bi se razvile realistični i privlačni scenariji koji zahtevaju društvene kompetencije. Korisnici će imati prilike da unaprede set socijalnih veština kroz igranje inovativnih ozbiljnih igara. Kroz igre će unaprediti samopouzdanje, samopoštovanje, motivaciju, interpersonalne veštine, komunikacijske veštine, asertivnost, pozitivan stav itd. Krajni očekivani ishodi učestvovanja u ovom projektu su povećana zapošljivost i društvena integracija korisnika projekta.