Seminar „Orgaskom hranom do zdravlja“

Profesori Hemijsko-tehnološke škole sa uspehom su završili seminar „Organskom hranom do zdravlja", koji je realizovan u saradnji sa Udruženjem Terra's, u okviru projekta koji finansira Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine. Hemijsko-tehnološka škola se u ovom projektu nametnula kao partner Terra's-u, jer obrazuje profile kao što su prehrambeni tehničar i tehničar za zaštitu životne sredine. Svečano uručivanje sertifikata je bilo održano u četvrtak, 4. decembra, 2014. godine u školskoj biblioteci.