NE BACAJTE OTPAD, RECIKLIRAJTE!


U okviru projekta SKAR (,,Skupljaža, kalkulaža, ambalaža i reciklaža“) u Hemijsko-tehnološkoj školi, u sredu, 12. oktobra, održana je radionica na temu reciklaže ambalažnog otpada. Cilj predavanja i radionice bio je da informiše i uključi srednjoškolsku populaciju u rešavanje problema u vezi sa upravljanjem ambalažnim otpadom. Đacima su predstavljeni osnovni koncepti u vezi sa ekološkom, zdravstvenom i ekonomskom dimenzijom problematike upravljanja otpadom, a poseban akcenat stavljen je na ambalažni otpad koji se može reciklirati. Ideja je bila da se đacima skrene pažnja na ekonomsku vrednost reciklabilnog otpada, što je uglavno nedovoljno iskorišćen potencijal.


- Već godinama imamo smer – Tehničar za zaštitu životne sredine, i trudimo se da decu obrazujemo, a ne samo da širimo svest o značaju zaštite životne sredine. Već imamo iskustva u sličnim projektima jer Pokrajina već sedam godina sprovodi projekat „Za čistije i zelenije škole“ u kojem učestvujemo. Planiramo da nastavimo dalju edukaciju. Naši učenici nakon ove obuke trebalo bi da pripreme kratku prezentaciju ili kratak film, tako da imamo ideju šta ćemo pripremiti za februar, gde će biti predstavnici deset škola koje su učestvovale u projektu - istakla je Marija Pejić Tukuljac, profesorka stručnih predmeta.


Upravo zbog činjenice da Hemijsko-tehnološka škola ima smer za zaštitu životne sredine, izbor je pao na na nju:


- Učenici imaju priliku da shvate da otpad nije samo opterećenje za životnu sredinu, već može biti i značajan resurs. Ovo je sedma škola u kojoj smo držali edukacije. Iskustvo je prijatno jer radimo sa učenicima koji znaju nešto o upravljanju otpadom, a imaju i priliku da svoje znanje prošire na svoju okolinu - rekla je saradnica Fakulteta tehničkih nauka Tijana Marinković.


Realizacija projekta započeta je u maju, a trajaće do februara, kada će u Novom Sadu biti organizovana završna konferencija, na kojoj će biti predstavljeni multimedijalni radovi svih učesnika projekta. Projekat SKAR realizuju članovi Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, uz finansijsku podršku Ambasade SAD.

 

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0008
naslovna1
naslovna2
WP_20171013_17_00_00_Pro
01/10 
start stop bwd fwd