Savindan

Učenici naše škole su za Savindan izveli predstavu „Rastko, najmađi sin".
Uloge : Rastko (Vladimir Molnar 1/3), Stefan Nemanja (Emir Kahrimanović 4/13), Ana (Martina Kopunović 4/9), Kaluđer (Darko Maksimćuk 1/5) Nemanjin glasnik (Mirko Skala Kozakov 4/13 ), Skomrah (Sanja Bašić4/9 ), Čobanče (Kutuzov Žarko 3/1 ), Dvorkinja (Snežana Milosavljević 3/1 ), vojnici ,(Knežević Miloš ,Mukić Vlatko,Rudić Vranić Aleksandar,Marjanušić Darko 1/5)