PROBNO TESTIRANJE ZA DRŽAVNU MATURU U NAŠOJ ŠKOLI!

Hemijsko-tehnološka škola našla se među 40 srednjih stručnih škola u Srbiji, odabranih od strane Ministarstva prosvete, u kojima će se krajem oktobra obaviti prvo probno testiranje, tzv. pilotiranje – kao priprema za polaganje završnog ispita odnosno državne mature, kojim se želi proveriti kvalitet ispitnih zadataka koje je radna grupa izradila. Pilotiraće se učenici odgovarajućeg obrazovnog profila, trećeg razreda, na području rada – Hemija, nemetali i grafičarstvo, iz jednog opšteobrazovnog predmeta koji se nalazi na listi izbornih predmeta za polaganje državne mature.

Generacija učenika koja se upisala školske 2018/2019. godine prva će polagati nove nacionalne standardizovane ispite na kraju srednjeg obrazovanja. Oni učenici koji pohađaju srednje stručne škole u trogodišnjem trajanju polagaće završni ispit u školskoj 2020/21. godini. Učenici koji idu u četvorogodišnje srednje škole (bilo gimnazije, bilo stručne škole) - polagaće državnu maturu krajem školske 2021/22. godine.

Kako bi se upoznali sa načinom polaganja, bilo završnog ispita, bilo državne mature, učenici će imati probe pravih ispita, koje podrazumevaju polaganje testova pod istim uslovima, uz poštovanje istih procedura kao na pravim ispitima. Pilоtiranje će se odvijati u tri navrata. Cilj prvog pilotiranja (kraj oktobra 2020) biće provera kvaliteta ispitnih zadataka. Drugo pilotiranje biće organizovano u maju 2021. godine, kada će se pilotirati i procedure i kvalitet zadataka, dok je treće planirano za mart 2022. godine, kada će se isprobavati svi aspekti sprovođenja mature: infrastruktura, procedura, zadaci i ocenjivanje. Za razliku od prvog pilotiranja, koje će obuhvatiti samo 40 odabranih srednjih stručnih škola, u drugom i trećem učestvovaće sve škole u zemlji.

- U prvom “pilotu” učestvovaće i učenici naše škole koja je odabrana od strane Ministarstva prosvete. Realizacija prvog probnog testiranja dokaz je da Hemijsko-tehnološka škola poseduje kvalitet koji je prepoznat od strane nadležnih institucija – to je ujedno i čast za našu školu – ističe direktor škole Nikola Matković

Na probama pravih ispita izbor zadataka biće prilagođen obimu gradiva koje su učenici do tada savladali, što znači da prilikom pilotiranja neće dobijati zadatke iz nastavnih jedinica sa kojima se u redovnoj nastavi još uvek nisu sreli.

Učenici i njihovi roditelji detaljnije informacije mogu pronaći na veb sajtu državne mature: https://matura.edu.rs/.

drzavna matura baner 1000x500 px

Naši partneri