MODERAN KABINET ZA BUDUĆE VETERINARE

Učenici koji se u Hemijsko-tehnološkoj školi školuju na, izuzetno popularnom obrazovnom profilu – veterinarski tehničar, dobili su specijalizovanu učionicu – kabinet, za realizaciju nastavnog procesa. Novac za opremanje kabineta škola je obezbedila na osnovu javnog konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja koji raspisuje Ministarstvo pravde. Odobrena sredstva, u iznosu od 909.750 dinara, usmerena su na modernizaciju i osavremenjivanje obrazovno-vaspitnog procesa.

- Nabavka novih nastavnih sredstava i opreme doprineće unapređivanju materijalno-tehničkih uslova realizacije nastavnog procesa, podizanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u školi i njegovom usklađivanju sa savremenim zahtevima struke, a samim tim unapređivanju karijernih perspektiva učenika – ističe prof. Jadranka Vojnić Purčar, koordinatorka praktične nastave, dodajući da je kabinet dragocen ne samo učenicima koji već pohađaju školu, već i budućim generacijama.

Veterinarski tehničar je nov profil, ne samo u Hemijsko-tehnološkoj školi, već i u Subotici, namenjen onima koji vole životinje i žele da nauče kako da im pomognu. Reč je o traženom i uvek aktuelnom zanimanju.

- Po završetku školovanja učenik: asistira veterinaru u pružanju neophodne pomoći životinjama, daje savete i sve važne informacije vlasnicima o tome kako pravilno odgajati i brinuti o životinjama, obavlja laboratorijske preglede, pruža prvu pomoć i nakon pregleda daje terapiju kod lakših slučajeva, daje vakcine životinjama kao zaštitu od parazita i zaraznih bolesti...Sa stečenom diplomom zaposlenje se dobija u veterinarskim ambulantama ili na farmama gde se gaje životinje. Po završetku ovog obrazovnog profila stiče se odlična osnova za upis na veterinarski fakultet – fakultet veterinarske medicine – poručuju u Hemijsko-tehnološkoj školi.

Moderno opremljen kabinet poklon je i učenicima i nastavnicima, i predstavlja pravi izazov u sticanju novih znanja…