NOVI PROFIL – TEHNIČAR ZA OPERATIVNU FORENZIKU!

Hemijsko-tehnološka škola od sledeće školske godine upisuje učenike na novi obrazovni profil na području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo - tehničar za operativnu forenziku. Ukupno 30 učenika, na srpskom nastavnom jeziku, po dualnom sistemu obrazovanja, imaće priliku da se opredele za nov i posebno zanimljiv profil – prvi korak ka izuzetno atraktivom zanimanju.

- Reč je o potpuno novom profilu koji je izazvao veliko interesovanje. Zadovoljni smo i ponosni na činjenicu da je škola dobila tu privilegiju da obrazuje buduće tehničare za forenziku – ističe direktor škole Nikola Matković.

Hemijsko-tehnološka škola kroz svoje ključne aktivnosti, odnosno kroz obrazovanje i vaspitanje učenika, nastoji da kao srednja stručna škola uskladi zahteve lokalne zajednice i zainteresovanost mladih za atraktivnim, savremenim i karijerno opravdanim obrazovnim profilima - nakon veterinarskog tehničara, atraktivnog profila uvedenog prošle godine, uvođenje novog obrazovnog profila - tehničara za operativnu forenziku, pravi je dokaz za to…

 

20210413 01