DINAMIČAN POSAO BUDUĆIH TEHNIČARA ZA OPERATIVNU FORENZIKU

Hemijsko-tehnološka škola u Subotici od školske 2021/22. godine biće jedna od samo dve škole u zemlji, a jedina u Vojvodini, koja će školovati učenike na atraktivnom obrazovnom profilu  tehničar za operativnu forenziku. Kao što smo već objavili, ukupno 30 učenika, na srpskom nastavnom jeziku, imaće priliku da se opredele za novi obrazovni profil, otvoren na području rada - Hemija, nemetali i grafičarstvo. Školovanje će se odvijati po dualnom sistemu obrazovanja, što podrazumeva učenje kroz rad.

- Zanimanje tehničara za operativnu forenziku je laborant forenzičar koji priprema i vrši uzimanje uzoraka na terenu, izrađuje i učestvuje u izradi i analizi dokumentacije sa mesta događaja, izvodi laboratorijska ispitivanja i obrađuje rezultate, a sve uz poštovanje zakonske regulative iz oblasti forenzike, standarda i relevantnih propisa iz delokruga svoga rada. Jedno od najprestižnijih mesta za rad forenzičara je Nacionalni centar za kriminalističku forenziku. U slučaju rada u laboratoriji, u okviru ovog centra, tehničar za operativnu forenziku (laborant forenzičar) sprovodi forenzička veštačenja iz: DNK, opšte biologije, sudske medicine, fizičke-hemije (droge, eksplozivi…), toksikologije, dokumenata i rukopisa, foto i video-materijala… Svoje mesto tehničar za operativnu forenziku (laborant forenzike) može pronaći i na mnogim drugim mestima. Na arheološkim nalazištima može utvrđivati starost i poreklo pronađenih artefakata, na mestima izbijanja požara može utvrditi izvore i razlog istog, a svakako da svoje mesto može pronaći i u medicini, u okviru sudske medicine koja predstavlja jednu od grana forenzičke nauke – objašnjava profesorka hemije Nataša Nikolski, dodajući da forenzičke laboratorije sarađuju sa nadležnim tužilaštvima i sudovima i ostvaruju saradnju sa relevantnim međunarodnim organizacijama.

Nakon sticanja diplome tehničara za operativnu forenziku, školovanje se može nastaviti na sledećim fakultetima: Master studije forenzike na Univerzitetu u Novom Sadu (Centar za multidisciplinarne studije forenzike „Dr Arčibald Rajs“ – dvogodišnje master studije), Fakultet za bezbednost na Univerzitetu u Beogradu, Specijalističke strukovne studije – forenzike na Fakultetu fizičke hemije Univerziteta u Beogradu, kao i na velikom broju privatnih strukovnih škola i fakulteta. Generalno, nastavak školovanja moguć je na svim fakultetima kod kojih je osnova za upis - hemija.

20210418 01

 

20210418 02 

 

 

 

 

Naši partneri