TABLETI KAO (VELIKA) POMOĆ UČENICIMA

Na maloj svečanosti upriličenoj u prostorijama škole, u četvrtak, 27. maja, učenicima kojima je to najpotrebnije, dodeljena su 23 tableta na korišćenje. Reč je o donaciji Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Ministarstvu prosvete Republike Srbije, koja predstavlja podršku projektu „Moj put – moj izbor“, u koji je bila uključena i naša škola.

- Partneri Hemijsko-tehnološke škole u projektu realizovanom u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije, bile su osnovne škole „Sonja Marinković“, „Matko Vuković“, „Ivan Goran Kovačić“ i Školski centar „Dositej Obradović“. Cilj projekta je razvijanje modela pomoći učenicima iz osetljivih kategorija pri prelasku iz osnovne u srednju školu. Tableti će prvenstveno omogućiti unapređivanje uslova za praćenje nastave na daljinu, ali biti i pomoć pri otklanjanju raznih poteškoća u nastavi i van nje – objašnjava Vanja Mihajlović, školski pedagog.

Učenicima su tableti dati na revers, u trajanju od godinu dana, a po potrebi ovaj rok može da se prolongira. 

 

20210529 01

 20210529 02

 20210529 03