TIM ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE

s1

TIM ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE
Aktivnosti vezane za karijerno vođenje i savetovanje obuhvataju karijerno informisanje, karijerno savetovanje, povezivanje sa poslovnom zajednicom, obrazovanje o karijeri, profesionalno vaspitanje i praćenje razvoja učenika koje će organizovati Tim za karijerno vođenje i savetovanje u čijem sastavu su stručni saradnici i nastavnici:

STRUČNO VEĆE HEMIJE I NEMETALA
1. Stanojević Ivana
2. Kiš Otilija
STRUČNO VEĆE PROIZVODNJE I PRERADE HRANE
3. Bajagić Brankica
STRUČNO VEĆE TEKSTILSTVA I KOŽARSTVA
4. Suknović Kata
5. Kareri Andreja
STRUČNO VEĆE MATEMATIKE, FIZIKE I INFORMATIKE
6. Kiš Aniko
STRUČNO VEĆE DRUŠTVENIH NAUKA
7. Ilić Uroš
8. Marković Zoran
KOORDINATOR UČENIČKOG PARLAMENTA
9. Dulić Jelena
PREDSTAVNIK RODITELJA
10. Radulović Dejan
STRUČNI SARADNICI
11. Novak Kormanjoš Monika – psiholog
12. Mihajlović Vanja - pedagog
KOORDINATOR UČENIKOG TIMA ZA KViS
13. Učenik 4 odeljenja
KOORDINATOR TIMA ZA KViS
14. Vojnić P. Jadranka

UČENIČKI TIM ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE
2-1 Mačković Vedran
2-2 Njari Viktor
2-5 Šuster Lorena
2-8 Tamaš Batki
2-9 Babijanović Milica
2-10 Vaga Judit
2-11 Skenderović Mihajlo
2-13 Zarić Tatjana
2-15 Milijašević Miljana
3-1 Horak Irena
3-2 Kovač Kornelija
3-5 Marković Denijel
3-6 Juhas Andrea
3-8 Bičkei Mirabela
3-9 Marinković Ana
3-11 Ostrogonac Marjan
3-13 Čanak Sara
3-15 Vrgov Kristina
4-1 Bonća Marcela Habiba
4-2 Serezla Edina
4-6 Morak Aron
4-8 Erdeg Enike
4-9 Radić Ana
4-11 Dekan Adriana
4-13 Cvijanović Teodora
4-15 Hajduković Helena