Pedagoški kolegijum

 1. Matković Nikola, direktor
 2. Rančić Ivan, pomoćnik direktora
 3. Aleksandar Barašić Huba, pomoćnik direktora
 4. Mihajlović Vanja, pedagog
 5. Kormanjoš Novak Monika, psiholog
 6. Marina Katona pedagog
 7. Tatjana Mandić Takač, srpski jezik i književnost
 8. Čavić Otilija, mađarski jezik i književnost
 9. Tumbas Vesna, strani jezik
 10. Kiš Otilija, hemijsko – tehnološka struka
 11. Bereš Zoltan, matematika, računarstvo, informatika i fizika
 12. Korom Gabriela, prehrambena struka
 13. Žigmanov Vuković Ana, tekstilstvo i kožarstvo
 14. Nađ Varjaš Arpad, fizičko vaspitanje
 15. Deman Dominik, društvene nauke
 16. Knežević Majda, sekretar