Školski prostor

Struktura školskog prostora data je sledećim tabelama:

ŠKOLSKI PROSTOR ZA IZVOĐENJE OBRAZOVNO - VASPITNE DELATNOSTI

 

UKUPNA POVRŠINA ŠKOLSKOG ZEMLJIŠTA JE 8.200 m2, od toga:

a) površina izgrađenog dela

1.810 m2

b) površina uređenog dela

4.910 m2

c) površina neuređenog dela

1.480 m2

 

STRUKTURA NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA:

1. površina školskog dvorišta    6.390 m2 , od toga:

-  betonirani ili popločani deo   

1.450 m2

-  uređeni parkovi

1.750 m2

2. Površina vežbališta za izvođenje nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja 1.710 m2 , od toga:

- košarka

320 m2

- fudbal 

970 m2

- atletske staze 

400 m2

- skok u dalj   

20 m2

 

PROSTORNI USLOVI RADA

PREGLED POSTOJEĆEG PROSTORA:

N A M E N A  Broj prostorija Površina m2
I Učionice opšte namene   24 1.287,00
II Specijalizovane učionice  17  1.202,58
- spec. uč. za AV nastavu  
1 69,00
- spec. uč. za umetnost i strane jezike  
1 69,00
- spec. uč. za tekstilnu struku  
1 53,00
- spec.uč. za prehrambenu struku  
1 49,86
- kabinet za fiziku 
66,00
- kabinet za biologiju  
1 39,00
- kabinet za informatiku  
3 138,00
- laboratorija za fizičku i elektro hemiju  
1 66,00
- laboratorija za neorg. i analitičku hem.  
1 84,00
- labor. za org. hemiju i instrum. analizu  
1 109,00
- laboratorija za mašine i operacije 
68,00
- kabinet za kompjutersku pripremu krojnih delova odeće  
1 39,00
- školska radionica za konfekcionare  
2 187,00
- školska radionica za pekare  
1 165,72
III Pripremne prostorije   1 147,00
IV Sala za fizičko vaspit. sa pom. prostor.   1 320,00
V Biblioteka Škole sa čitaonicoma   1 104,00
VI Medioteka   1 72,00
VII Zbornica   1 85,00
VIII Prostorije opšte namene   26 589,00
- prostorije uprave  
2 48,00
- prostorije za administraciju 
56,00
- a r h i v a  
1 22,00
- prostorija pedagoške službe  
2 32,00
- radionica za održavanje  
2 56,00
- kotlarnica  
1 45,00
- portirnica  
1 18,00
- prostorija za pomoćno osoblje  
2 26,00
- magacini  
5 146,00
- sanitarije  
9 154,00
IX Komunikacije, hodnici, stepeništa  1.210,00
S V E G A:   72 5.032,58