Obrazovni profili - proizvodnja i prerada hrane

PEKAR PO DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA

5

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil PEKAR po dualnom modelu obrazovanja je osposobljavanje učenika za proizvodnju hleba, peciva, kolača i testenina.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanje zapošljivosti, usmerava da učenici budu osposobljavani za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
 • efikasan rad u timu;
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
 • blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
 • prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
 • primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Učenici upisani na obrazovni profil Pekar po dualnom modelu obrazovanja praktičnu nastavu realizuju učenjem kroz rad kod sledećih poslodavaca:

 • Privredno društvo za proizvodnju hleba i peciva „DON DON DOO“ Beograd
 • SZR STR „EUROPA“ Fetani Musa preduzetnik Subotica
 • Isen Martinaj preduzetnik, SZTR „PROLEĆE“ Subotica
 • Jožef Farkaš PR pekarska radnja „KOLAČI FARKAŠ“ Subotica
 • Judit Čakanj PR ugostiteljsko trgovinska radnja „BOSS“ Subotica.

Trajanje obrazovanja: tri godine

Moduli sa ishodima znanja/veština

 

PEKAR

5Šta ume pekar?

 • Ume da odabere kvalitetnu sirovinu.
 • Ume da proizvede pšenične, mešane i specijalne vrste hleba.
 • Ume da proizvede peciva od kvasnog, listnatog i vučenog testa.
 • Ume da proizvede kolače i čajna peciva.
 • Ume da proizvede razne vrste testenina.

Šta radi pekar?

Proizvodi razne vrste hleba, peciva, kolača, testenina i planira i organizuje poslove u sopstvenoj pekari.

Gde radi?

U pekarama za proizvodnju hleba i peciva, prodavnicama za prodaju hleba i peciva i u sopstvenoj pekari.

Šta dalje?

Po završetku ovog obrazovnog profila učenik može da se upiše na:
četvri stepen za prehrambenog tehničara i na V stepen (specijalizaciju).

Šta su ishodi učenja?
Ishodi učenja su jasno definisana znanja, veštine i sposobnosti koje podstiču nastavnike i učenike da dele odgovornost za uspeh u učenju, obezbeđujući i jednima i drugima sliku o tome šta mogu da očekuju po završetku školovanja.

Po završetku školovanja učenik je pripremljen za rad, zahvaljujući većem broju časova praktičnog rada kao i časova teorije, koji na prigodan način pojašnjavaju procese rada.

Tokom tri godine izučavaju se sledeći predmeti:

 • Srpski jezik i kniževnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Istorija
 • Računarstvo i informatika
 • Geografija
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Ustav i prava građana
 • Fizika
 • Hemija
 • Ishrana ljudi
 • Operacije i merenja u pekarstvu
 • Sirovine u pekarstvu
 • Proizvodnja hleba
 • Zdravstvena bezbednost hrane
 • Objekti i oprema u pekarstvu
 • Proizvodnja peciva, kolača i testenina
 • Tržište i promet pekarskih proizvoda
 • Preduzetništvo
 • Građansko vaspitanje
 • Verska nastava
 • Izborni predmet

 

MESAR

4

Šta ume mesar?
Tokom školovanja stiče znanja o obradi mesa, proizvodnji suhomesnatih prerađevina, pripremi i obradi roštiljskog mesa, prodaji mesa i mesnih prerađevina. Ume da razlikuje zdrave i bolesne životinje, obavlja sve operacije na liniji klanja. Poznaje različite načine konzervisanja hrane, korišćenje odgovarajuće ambalaže. Prilagođava ponašanje različitim vrstama potrošača, u skladu sa kodeksom ponašanja.
Priprema sveže meso za prodaju, reže ga, odmerava težinu.

Zanimanje mesar je perspektivno trogodišnje zanimanje. Pruža mogućnost sopstvenog biznisa i brzog zaposlenja.

Učenik poseduje znanja i veštine:

 • prerade mesa i proizvodnje mesnih prerađevina,
 • koristi mašine i uređaje u mesnoj industriji,
 • primenjuje znanja iz oblasti higijene i kvaliteta mesa i
 • poseduje veštine pakovanja, čuvanja i prodaje mesa.

Gde radi?

Mesari se zapošljavaju u klanicama, u industriji za preradu mesa, u zanatskim radnjama te u prodavaonicama mesa i mesnih prerađevina.

Šta dalje?

Po završetku ovog obrazovnog profila učenik može da se upiše na:četvrti stepen za prehrambenog tehničara i na V stepen (specijalizaciju).

Tokom tri godine izučavaju se sledeći predmeti:

 • Srpski jezik i kniževnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Istorija
 • Računarstvo i informatika
 • Geografija
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Sociologija sa pravima građana
 • Fizika
 • Hemija
 • Ishrana ljudi
 • Operacije i merenja u mesarstvu
 • Sirovine u mesarstvu
 • Obrada mesa
 • Zdravstvena bezbednost hrane
 • Objekti i oprema u mesarstvu
 • Prerada mesa
 • Tržište i promet mesa
 • Preduzetništvo
 • Građansko vaspitanje
 • Verska nastava
 • Izborni predmeti

 

Prehrambeni tehničar

3Šta ume prehrambeni tehničar?

 • Ume da odabere kvalitetnu sirovinu.
 • Ume da je preradi, tj. konzerviše.
 • Ume da proizvede kompot,
 • čokoladu, voćnoi sok, šećer, vino, sladoled, hleb,marmeladu, pršutu, kobasicu, ......
 • Ume da upakuje proizvode u atratktivnu ambalažu i da ih sačuva od kvarenja!

Šta radi prehrambeni tehničar?

 • Proizvodi prehrambene
 • proizvode, prati proces
 • proizvodnje, pakuje i skladišti prehrambene proizvode,vrši kontrolu gotovih proizvoda.

Gde radi?

U industriji mleka, mesa, konditorskih proizvoda, šećera, ulja, prodavnicama prehrambenih proizvoda, pogonskim i hemijskim laboratorijama.

Šta dalje?

Po završetku ovog obrazovnog profila stiče se odlična osnova za upis na:
tehnološki fakultet, fakultet prirodnih nauka (biologija, hemija, ekologija) ....

Šta su ishodi učenja?
Ishodi učenja su jasno definisana znanja, veštine i sposobnosti koje podstiču nastavnike i učenike da dele odgovornost za uspeh u učenju, obezbeđujući i jednima i drugima sliku o tome šta mogu da očekuju po završetku školovanja.

Po završetku školovanja učenik je pripremljen za rad, zahvaljujući većem broju časova praktičnog rada kao i časova teorije, koji na prigodan način pojašnjavaju procese rada.

Tokom četiri godine izučavaju se sledeći predmeti:

 • Srpski jezik i kniževnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Istorija
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Geografija
 • Društveno uređenje
 • Ishrana ljudi
 • Tehnike rada u laboratoriji
 • Fizika
 • Hemija
 • Analitička hemija
 • Osnovi prehrambene tehnologije
 • Tehnologija vode
 • Tehnološke operacije
 • Enzimologija
 • Fizička hemija
 • Mikrobiologija
 • Izborne tehnologije
 • Kontrola kvaliteta
 • Preduzetništvo
 • Građansko vaspitanje
 • Verska nastava
 • Izborni predmet

Moduli sa ishodima znanja/veština

 

Vinogradar - vinar

2Šta ume vinogradar - vinar?

 • Ume da proizvede sadni materijal vinove loze.
 • Ume da proizvede grožđe.
 • Ume da prerradi grožđe u vino i druge proizvode od grožđa (suvo grožđe, sok, konzervisanu širu, vinjak, rakije, vinsko sirće).
 • Ume da kontroliše kvalitet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa.

Šta radi vinogradar - vinar?

Proizvodi sadni materijal vinove loze, priprema zemljište za sađenje vinograda, sadi, neguje i štiti vinograd, pravilno i u pravo vreme bere grožđe, proizvodi vino i druge proizvode od grožđa i kontroliše grožđe, vino i ostale proizvode od grožđa..

Gde radi?

U vinarijama i vinskim podrumima, rasadnicima vinove loze i vinogradima, prodavnicama loznog materijala i u sopstvenim vinogradima, vinskim podrumima i vinarijama.

Šta dalje?
Po završetku ovog obrazovnog profila stiče se odlična osnova za upis na:
poljoprivredni fakultet, tehnološki fakultet, fakultet prirodnih nauka (biologija, hemija, ekologija) ....

Šta su ishodi učenja?
Ishodi učenja su jasno definisana znanja, veštine i sposobnosti koje podstiču nastavnike i učenike da dele odgovornost za uspeh u učenju, obezbeđujući i jednima i drugima sliku o tome šta mogu da očekuju po završetku školovanja.

Po završetku školovanja učenik je pripremljen za rad, zahvaljujući većem broju časova praktičnog rada kao i časova teorije, koji na prigodan način pojašnjavaju procese rada.

Tokom četiri godine izučavaju se sledeći predmeti:

 • Srpski jezik i kniževnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Biologija
 • Fizika
 • Hemija
 • Agrohemija i pedologija
 • Ustav i prava građana
 • Preduzetništvo
 • Tehnike rada u laboratoriji
 • Zaštita bilja
 • Poljoprivredna tehnika
 • Analitička hemija
 • Tehnološke operacije
 • Vinogradarstvo
 • Mikrobiologija sa enzimologijom
 • Osnovi prehrambene tehnologije
 • Vinarstvo
 • Proizvodnja grožđa
 • Građansko vaspitanje
 • Verska nastava

Moduli sa ishodima znanja/veština