Saradnja sa učenicima

Sa kakvim problemima možeš da se obratiš školskom pedagogu i psihologu?

teknos

 • Problemi, konflikti u razredu i u društvu
 • Teškoće u učenju, problemi sa koncentracijom
 • Konflikti sa profesorima
 • Različiti problemi u porodici (razvod ili smrt roditelja, nasilje ili konflikti u porodici)
 • Psihički problemi (nesanica, nervoza, nedostatak apetita psihičkog porekla, loše raspoloženje)
 • Profesionalna orijentacija i karijerno savetovanje

 

Na koji način možeš doći na razgovor?

 • Možeš da se javiš dobrovoljno – lično možeš da nas potražiš u našim kancelarijama – po mogućnosti pre/posle nastave ili na odmorima
 • Može da te pošalje odeljenjski starešina, predmetni nastavnik, direktor, zamenik direktora na razgovor
 • Možemo da organizujemo razgovor i na zahtev tvojih roditelja

 

Šta se dešava na razgovoru kod pedagoga/psihologa i šta posle toga?

 • Razgovaraćemo o tvom problemu i pokušaćemo da nađemo rešenje
 • Po potrebi možemo da organizujemo razgovor u grupama sa strankama koji su u konfliktu (sa školskim drugovima, roditeljima, profesorima)
 • Ako je potrebno, stupićemo u vezu sa drugim stručnjacima (psihijatrima, psiholozima, socijalnim radnicima)

 

Osim toga redovno organizujemo predavanja, razgovore i radionice u okviru ČOS-a
Sa sledećim ciljevima:

 • Prevencija različitih psihičkih bolesti, doprinos njihovoj spoznaji (na primer narkomanija, alkoholizam, depresija)
 • Rešavanje problema, koji se javljaju u odeljenju (na primer problemi sa adaptacijom, konflikti)
 • Profesionalno savetovanje u grupi
 • Eliminacija teškoća u učenju, predavanje o efikasnim strategijama učenja
 • Doprinos očuvanju psihičkog i fizičkog zdravlja – razgovor o prijateljstvu, o ljubavnim vezama, o roditeljima, predavanja o pubertetu, o nasilju i toleranciji, o životu i smrti itd.