Raspored zvonjenja

 

PREPODNEVNA SMENA
Časovi Početak Završetak Odmor traje
1. 7,30 8,15 5    minuta
2. 8,20 9,05 15    minuta
3. 9,20 10,05 5    minuta
4. 10,10 10,55 10    minuta
5. 11,05 11,50 5    minuta
6. 11,55 12,40 5    minuta
7. 12,45 13,25 5    minuta
POSLEPODNEVNA SMENA
Časovi Početak Završetak Odmor traje
1. 13,30 14,15 5    minuta
2. 14,20 15,05 15    minuta
3. 15,20 16,05 5    minuta
4. 16,10 16,55 10    minuta
5. 17,05 17,50 5    minuta
6. 17,55 18,40 5    minuta
7. 18,45 19,25 -

 

Raspored zvonjenja (časovi skraćeni na 35 minuta)

PREPODNEVNA SMENA
Časovi Početak Završetak Odmor traje
1. 7,30 8,05 5    minuta
2. 8,10 8,45 15    minuta
3. 9,00 9,35 5    minuta
4. 9,40 10,15 10    minuta
5. 10,25 11,00 5    minuta
6. 11,05 11,40 5    minuta
7. 11,45 12,20 10    minuta
POSLEPODNEVNA SMENA
Časovi Početak Završetak Odmor traje
1. 12,30 13,05 5    minuta
2. 13,10 13,45 5    minuta
3. 13,50 14,25 15    minuta
4. 14,40 15,15 5    minuta
5. 15,20 15,55 10    minuta
6. 16,05 16,40 5    minuta
7. 16,45 17,20 -

 

Raspored zvonjenja (časovi skraćeni na 30 minuta)

PREPODNEVNA SMENA
Časovi Početak Završetak Odmor traje
1. 7,30 8,00 5    minuta
2. 8,05 8,35 15    minuta
3. 8,50 9,20 5    minuta
4. 9,25 9,55 10    minuta
5. 10,05 10,35 5    minuta
6. 10,40 11,10 5    minuta
7. 11,15 11,45 10    minuta
POSLEPODNEVNA SMENA
Časovi Početak Završetak Odmor traje
1. 11,55 12,25 5    minuta
2. 12,30 13,00 5    minuta
3. 13,05 13,35 15    minuta
4. 13,50 14,20 5    minuta
5. 14,25 14,55 10    minuta
6. 15,05 15,35 5    minuta
7. 15,40 16,10 -