Saradnja sa roditeljima

Konsultacije sa roditeljima u vezi sledećih tema:

roditelj

  • Problemi u učenju učenika
  • Obrazovna postignuća učenika
  • Iznenadno pogoršanje ponašanja učenika
  • Zajednički napor u potrazi za uzrocima i smanjivanju izostanaka učenika sa nastave
  • Uzroci demotivisanosti učenika
  • Rešavanje sukoba između roditelja i deteta/učenika
  • Adolescencija i promene u ponašanju
  • Profesionalna orijentacija
  • Jačanje roditeljskih kompetencija