Saradnja sa nastavnicima

Konsultacije sa nastavnicima u vezi sledećih tema:

nastavnik

 • Razvoj kompetencija nastavnika
 • Poboljšanje komunikacije sa učenicima na času
 • Efikasne strategije za rešavanje problema i konflikata među učenicima
 • Efikasne metode nastave i učenja
 • Procena razvojnih sposobnosti i individualnog stila učenja učenika
 • Pomoć u definisanju ciljeva nastave, evaluacija globalnih i operativnih planova nastave
 • Održavanje pažnje i motivacije učenika na času
 • Stvaranje pozitivnog okruženja za učenje na času
 • Održavanje discipline na času
 • Različiti problemi koji proističu iz prakse nastavnika
 • Unapređivanje saradnje sa roditeljima
 • Stručno usavršavanje, planiranje profesionalnog razvoja nastavnika