DUALNO OBRAZOVANJE I U ŠKOLSKOJ 2020/2021.

Plan upisa učenika u prvi razred srednje škole po dualnom modelu obrazovanja, za školsku 2020/2021. godinu – bila je tema sastanka održanog u utorak, 4. februara, u prostorijama Regionalne privredne komore. Promociji politike upisa učenika po dualnom modelu obrazovanja i dodatnog informisanja privrednika, prisustvovali su direktor Hemijsko-tehnološke škole Nikola Matković i koordinatorka praktične nastave Jadranka Vojnić Purčar.

Naša škola nastavlja sa primenom dualnog obrazovanja, što znači da će se pred učenicima koji će u septembru krenuti u prvi razred srednje škole, i ove godine naći nekoliko profila po modelu dualnog obrazovanja, što se pokazalo kao dobar potez – i za đake i za poslodovce koji su i na jučerašnjem sastanku sa predstavnicima subotičkih srednjih stručnih škola, iskazali potrebu za stručnim kadrovima koje su spremni da podrže i u narednoj školskoj godini.

Dualno obrazovanje predstavlja deo srednjeg stručnog obrazovanja, u toku kojeg učenici formalno obrazovanje stiču u školi, a praktičan rad obavljaju u nekoj od stručnih kompanija, potpisujući ugovor sa poslodavcima i dobijajući naknadu u iznosu od 70 odsto od minimalne cene rada po satu. Radni deo sastanka obuhvatio je opšte informacije o dualnom obrazovanju, procedure uključivanja u dualno obrazovanje (prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca), predstavljanje obrazovnih profila po dualnom modelu obrazovanja, upisnu politiku (izjava o spremnosti, uputstvo i zahtev) i proceduru uvođenja novih obrazovnih profila.
Sistemom dualnog obrazovanja u Subotici trenutno je obuhvaćeno oko 240 učenika koji pohađaju jedan od sedam obrazovnih profila u srednjim stručnim školama u gradu, dok praktičan rad obavljaju u nekoj od 70 kompanija ili privrednih društava.

- Počelo se sa obrazovnim profilima kao što su bravar-zavarivač, operater za izradu nameštaja, a sada imamo i kuvare, konobare, poslastičare, pekare. Nakon prikupljanja izjava o nameri poslodavaca za koje obrazovne profile su zainteresovani i koliko učenika mogu da prime na praktičan rad u svojim kompanijama, pristupiće se akreditaciji, odnosno utvrđivanju ispunjenosti uslova kompanija za bezbedan prijem učenika na praksu - rekao je Janoš Bagi iz Regionalne privredne komore Severnobačkog okruga.

Naši partneri