NAŠA ŠKOLA - ŠKOLA BEZ OTPADA

Hemijsko-tehnološkoj školi u petak, 22. novembra, dostavljena je konstrukcija za separativno sakupljanje PET i alu ambalaže, u okviru nastavka projekta "Škole bez otpada- trashless schools", koji sprovodi organizacija civilnog društva “Koncept Ekologija-energija-ekonomija”, u partnerstvu sa JKP “Regionalna deponija Subotica”, uz pokroviteljstvo Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije. Konstrukcija, zajedno sa dve prateće džambo vreće, postavljena je u dvorište škole, a prvi koji su, uz pomoć nove “kante” uspešno selektovali otpad, bili su učenici odeljenja IV-11.

Tokom prve faze projekta učenici subotičkih srednjih škola, među kojima i učenici naše škole, prošli su intenzivnu obuku o pravilnom upravljanju otpadom i svakodnevnim postupcima za smanjenje nastanka neželjenog otpada. Tokom druge faze projekta, u srednje škole dostavljene su kutije od recikliranog materijala za separativno sakupljanje PET i aluminijumske ambalaže u samim objektima, kako bi se stvorili uslovi za primenu sistema u školskim objektima. Kako bi celokupan sistem sakupljanja sekundarnih sirovina bio efikasniji, projektom je predviđena izrada konstrukcije – kontejnera većeg obima za sakupljanje PET i alu ambalaže, čijoj su primopredaji osim predstavnika organizacije “EEE Koncept”, prisustvovali i predstavnici JKP “Regionalna deponija Subotica” i učenici koji su učestvovali u projektu.

Po rečima Gorana Gabrića, predsednika civilnog društva "Koncept Ekologija-Energija-Ekonomija", projekat je imao za cilj da edukuje učenike srednjih subotičkih škola o značaju zaštite životne sredine:

- Projekat se sastoji iz četiri faze, od kojih je u prvoj 15 učenika iz pet subotičkih srednjih škola pohađalo sedmodnevni kamp, na kojem su prošli kroz intenzivnu obuku o pravilnom upravljanju otpadom i svakodnevnim postupcima za smanjenje nastanka neželjenog otpada. Tokom druge faze, učenici su u okviru vršnjačke edukacije drugarima iz školskih klupa prenosili stečeno znanje, dok su u trećoj fazi, srednjim školama dostavljeni kontejneri za separatno sakupljanje PET i aluminijumske ambalaže, kako bi se stvorili uslovi za primenu sistema u školskim objektima.

Podršku projektu "Škole bez otpada" pružila je i Regionalna deponija, koju su učenici imali priliku da posete kako bi se upoznali sa pravilnim upravljanjem otpadom.